Välj en sida

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation. På den här sidan har vi försökt samla all information om vår syn på integritet och vårt integritetsarbete. Här finns även fakta och verktyg som du har nytta av i ditt GDPR-arbete. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller förbättringsförslag.

GDPR – vad är det?

GDPR, eller dataskyddsförordningen som den också kallas, är en ny lag som innehåller regler över hur man får behandla personuppgifter. Lagen gäller från och med 25 maj 2018 i alla länder inom EU och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen innebär att du som kund och uppgiftslämnare får ett starkare integritetsskydd och utökade rättigheter. I korthet innebär dessa rättigheter att du ska få information om hur dina personuppgifter behandlas. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter blockerade, raderade eller rättade. Vill du läsa mer om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kan du besöka Datainspektionens hemsida.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för personer som besöker www.banebeslag.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster och paket samt våra kanaler på sociala medier. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Uppgifter och data som vi samlar in och hur den används.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som hanterar personuppgifter. Våra anställda och samarbetsparnters samt personuppgiftsbiträde och underbiträde ska följa våra interna informationssäkerhetspolicy. Personuppgifter som skickas in till oss utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än ett år, undantaget gäller spontana ansökningar eller avtalsärenden.

Överföring av information

Vi sparar vår information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Senast uppdaterad: 2023-05-25

Önskar ni en kopia på vår integritetspolicy eller har några funderingar är ni välkomna att kontakta utsett personuppgiftsombud: Roger Andreasson (info@banebeslag.se).

info@banebeslag.se
Bäne Beslag
Bäne Beslag AB

Ålyckevägen 5
447 95 Vårgårda